Tìm kiếm

Kết quả tìm (138)

so sánh

HỮU NGHỊ BUILDING

200 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

NGUYỄN KIM 3

500 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

VINA BUILDING

16 USD
76 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

PHƯỢNG LONG 2

400 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

PAX IX BUILDING

22 USD
600 m2
Diện tích
so sánh

31 NGUYỄN VĂN THỦ

11 USD
24 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

HP OFFICE BUILDING

18 USD
115 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

TÒA NHÀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

17 USD
70 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

P&T OFFICE BUILDING

14 USD
110 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

TOPAZ BUILDING

25 USD
230 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

PERFECT BUILDING

16 USD
85 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

AD BUILDING

18 USD
50 m2
Diện tích
02-01-2019
so sánh

MELINH POINT

35 USD
145 m2
Diện tích
27-12-2018
so sánh

TKT OFFICE

15 USD
20 m2
Diện tích
25-12-2018
so sánh

MB SUNNY TOWER

24 USD
150 m2
Diện tích
25-12-2018
so sánh

SMART VIEW

19 USD
27 m2
Diện tích
25-12-2018
so sánh

NOWZONE

23 USD
716 m2
Diện tích
25-12-2018
so sánh

NTA TOWER

22 USD
160 m2
Diện tích
21-12-2018
so sánh

PLATINUM BUILDING

16 USD
50 m2
Diện tích
21-12-2018
so sánh

SGR BUILDING

13 USD
103 m2
Diện tích
21-12-2018
so sánh

STAR BUILDING

18 USD
75 m2
Diện tích
21-12-2018
so sánh

MISS ÁO DÀI

25 USD
84 m2
Diện tích
19-12-2018
so sánh

SAIGON CENTER TOWER 2

55 USD
100 m2
Diện tích
13-12-2018
so sánh

SAIGON CENTER TOWER 1

44 USD
100 m2
Diện tích
13-12-2018
so sánh

PAX SKY – LÊ LAI

20 USD
190 m2
Diện tích
13-12-2018
so sánh

AB TOWER

39 USD
132 m2
Diện tích
13-12-2018
so sánh

VINCOM CENTER

31 USD
161 m2
Diện tích
12-12-2018
so sánh

HARVEST TOWER

24 USD
80 m2
Diện tích
12-12-2018

So sánh