Tìm kiếm

Kết quả tìm (138)

so sánh

BẢO VIỆT TOWER

28 USD
38 m2
Diện tích
12-12-2018
so sánh

BETA TOWER

28 USD
105 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

HAVANA TOWER

24 USD
80 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

EMPIRE TOWER

25 USD
46 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

ZEN PLAZA

26 USD
45 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

THANH DUNG BUILDING

15 USD
40 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

PAX SKY – NGUYỄN CƯ TRINH

21 USD
70 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

WMC BUILDING

19 USD
97 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

GOLDEN TOWER

25 USD
460 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

LAPEN ASSET BUILDING

21 USD
87 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

ĐỖ TRẦN BUILDING

15 USD
110 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

YOCO BUILDING

24 USD
66 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

PDD OFFICE BUILDING

32.50 USD
150 m2
Diện tích
06-12-2018
so sánh

EMPRESS TOWER

30 USD
500 m2
Diện tích
06-12-2018
so sánh

SAILING TOWER

26 USD
138 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

LANT BUILDING

29 USD
50 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

LIM II TOWER

26 USD
230 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

SAIGON RIVERSIDE

25.50 USD
82 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

BITEXCO FINANCIAL TOWER

43 USD
143 m2
Diện tích
29-11-2018
so sánh

LE MERIDIEN SAIGON

35 USD
300 m2
Diện tích
29-11-2018
so sánh

CENTRAL PARK 2

19 USD
380 m2
Diện tích
28-11-2018
so sánh

PRESIDENTIAL PLACE

42 USD
400 m2
Diện tích
28-11-2018
so sánh

LIM I TOWER

35 USD
700 m2
Diện tích
27-11-2018
so sánh

GREEN POWER

28 USD
198 m2
Diện tích
27-11-2018
so sánh

PETROVIETNAM TOWER

34 USD
110 m2
Diện tích
27-11-2018
so sánh

M PLAZA

45 USD
0 m2
Diện tích
26-11-2018
so sánh

WIN HOME – NAM QUỐC CANG

13 USD
32 m2
Diện tích
13-02-2019
so sánh

WIN HOME-MAI THỊ LỰU

16 USD
0 m2
Diện tích
03-01-2019
so sánh

HUY SƠN 1 BUILDING

16 USD
0 m2
Diện tích
03-01-2019

So sánh