Tìm kiếm

Kết quả tìm (138)

so sánh

VINACAM BUILDING

11 USD
0 m2
Diện tích
21-12-2018
so sánh

DAKAO CENTER

18 USD
0 m2
Diện tích
19-12-2018
so sánh

VIETNAM BUSINESS CENTER

20 USD
0 m2
Diện tích
17-12-2018
so sánh

KIM XUAN GIA BUILDING

27 USD
58 m2
Diện tích
17-12-2018
so sánh

OPERA VIEW

35 USD
0 m2
Diện tích
13-12-2018
so sánh

SAIGON LAND

20 USD
0 m2
Diện tích
13-12-2018
so sánh

THE LANCASTER

25 USD
0 m2
Diện tích
12-12-2018
so sánh

CJ BUILDING

28 USD
0 m2
Diện tích
12-12-2018
so sánh

SATRA – ĐỒNG KHỞI

20 USD
0 m2
Diện tích
12-12-2018
so sánh

RUBY TOWER

25 USD
0 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

VIETNAM MOBILE BUILDING

15 USD
0 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

NT BUILDING

12 USD
0 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

BẾN THÀNH TOURIST-NT

22 USD
50 m2
Diện tích
11-12-2018
so sánh

PACIFIC BUILDING-CỐNG QUỲNH

13 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

JABES 1 BUILDING

17 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

VIMEDIMEX BUILDING

15 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

VIPD BUILDING

22 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

SOMERSET BUILDING

24 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

HD BANK TOWER

24 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

GIC – NTMK

20 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

KHANG THÔNG BUILDING

17 USD
130 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

HOÀNG ĐAN BUILDING

9 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

27B NDC BUILDING

11 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

INDOCHINA PARK TOWER

20 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

NNC BUILDING

15 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

GIA LINH BUILDING

12 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

ROSANA TOWER

21 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

ABACUS TOWER

18 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

SAIGON FINANCE CENTER

21 USD
182 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

WIN HOME-ĐINH TIÊN HOÀNG

13.30 USD
45 m2
Diện tích
10-12-2018

So sánh