Tìm kiếm

Kết quả tìm (138)

so sánh

GIC – ĐINH TIÊN HOÀNG

13 USD
35 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

CMARD BUILDING

16 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

HMC TOWER

17 USD
0 m2
Diện tích
10-12-2018
so sánh

PASTEUR BUILDING

30 USD
0 m2
Diện tích
06-12-2018
so sánh

PHƯỚC LỘC THỌ BUILDING

10 USD
0 m2
Diện tích
06-12-2018
so sánh

HMTC – SAVICO BUILDING

28 USD
0 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

HBT TOWER

14 USD
0 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

18 HBT BUILDING

23 USD
0 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

VIETCOMREAL

31 USD
21 m2
Diện tích
30-11-2018
so sánh

SAIGON TOWER

31 USD
0 m2
Diện tích
29-11-2018
so sánh

CENTRAL PARK I

20 USD
30 m2
Diện tích
29-11-2018
so sánh

KHÁNH PHONG TOWER

18 USD
75 m2
Diện tích
28-11-2018
so sánh

VIET DRAGON TOWER

19 USD
0 m2
Diện tích
28-11-2018
so sánh

VFC TOWER

20 USD
0 m2
Diện tích
27-11-2018
so sánh

THE LANDMARK

23 USD
0 m2
Diện tích
27-11-2018
so sánh

DIAMOND PLAZA

37 USD
0 m2
Diện tích
27-11-2018
so sánh

CENTRAL PLAZA

29 USD
0 m2
Diện tích
27-11-2018

So sánh