Văn phòng hạng B

 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 140, 200, 300, 530m2
 • Giá thuê: 23USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐĨnh Chi, quận 1
 • Diện tích: 150m2, 200m2, 300m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích: 50, 225, 319, 453m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích: 47m2, 107m2
 • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hàm Nghi, quận 1
 • Diện tích: 115m2
 • Giá thuê: 22USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 200m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 17.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 170, 300, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thành Tôn, Quận 1
 • Diện tích: hơn 150m2
 • Giá thuê: 24USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 100m2, 350m2
 • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 115m2, 200m2
 • Giá thuê: 19USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics