Văn phòng hạng C

 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 145m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đống Đa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100-200-400-600m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 100m2, 200 m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30m2, 50m2, 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phổ Quang, Tân Bình
 • Diện tích: 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bạch Đằng, Tân Bình
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics