Văn phòng hạng C

 • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 70m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Tất Thành, Quận 4
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 300m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 100-132-180-340-420m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đản, Quận 4
 • Diện tích: 75-90-143-180, 230m2, 290m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Diện tích: 40, 80, 100, 150, 200, 300m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 100, 150, 200, 250m2, 350m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2, 823m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích: 60m2, 120m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trương Định, Quận 3
 • Diện tích: 70, 100, 180, 200m2, 500m2
 • Giá thuê: 12,4USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics