Văn phòng trọn gói

 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 15m2
 • Giá thuê: 720USD
 • Vị trí: CMT8, Quận 10
 • Diện tích: 58 000m2
 • Giá thuê: 65 USD/ m2 có View, 60 USD/m2
 • Vị trí: Hải Triều, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 45USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 90USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 100USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 47USD/m2/tháng
 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 31USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics