Văn phòng cho thuê tại Quận Phú Nhuận Trên 1000 m2

 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 250m2 đến 2000m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 170 - 300 - 500 - 1200 - 3000m2
 • Giá thuê: 17USD/m2
 • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
 • Diện tích: 400 - 2000m2
 • Giá thuê: 5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 100-150-300-450-1000m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 3
 • Diện tích: 50 - 70 - 150 - 200 -350m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Nhân Tôn, Quận 5
 • Diện tích: 120 - 1120m2
 • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 1000m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Lương Bằng,Quận 7
 • Diện tích: 70,80,500,1500,2000m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics