Văn phòng cho thuê tại Quận 2 Trên 5000m2

  • Vị trí: Công Trường Mê Linh, Quận 1
  • Diện tích: 200 - 3000m2
  • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
  • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
  • Diện tích: 100 - 1600m2
  • Giá thuê: 29USD/m2/tháng
  • Vị trí: Võ Văn Tần, Quận 3
  • Diện tích: 100m2, 200m2, 400m2, 823m2
  • Giá thuê: 13,5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics