Văn phòng cho thuê đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

  • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 40m2 - 72m2 - 112m2
  • Giá thuê: 9USD/m2
  • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 130m2 - 260m2
  • Giá thuê: 6,5USD/m2
  • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Phường 6,Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 65m2 - 75m2 - 140m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics