Văn phòng cho thuê đường D2, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 80m2 - 150 m2
  • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
  • Vị trí: D2,Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50m2, 60m2, 120m2
  • Giá thuê: 10USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics