Văn phòng cho thuê đường D3, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: D3, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50m2 - 90m2 - 140m2
  • Giá thuê: 10USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics