Văn phòng cho thuê đường D1, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: D1,Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 100 m2, 225 m2
  • Giá thuê: 231.000VND ~ 11USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics