Văn phòng cho thuê đường Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50m2 - 100m2 - 150m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh
  • Diện tích: 100 m2, 200 m2,500 m2
  • Giá thuê: 252.000VND ~ 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics