Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Hưu Cảnh, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 80 - 140m2
  • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50m2 - 100m2
  • Giá thuê: 9USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics