Văn phòng cho thuê đường Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50-85m2
  • Giá thuê: 11USD/m2
  • Vị trí: Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics