Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 50 -100 - 200 - 300 - 500m2
  • Giá thuê: 9USD/m2
  • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30 - 40 - 62 - 100m2
  • Giá thuê: 9USD/m2
  • Vị trí: Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 20m2 - 40m2
  • Giá thuê: 7USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics