Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 120m2
  • Giá thuê: 9,5USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics