Văn phòng cho thuê đường Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh

  • Vị trí: Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
  • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
  • Giá thuê: 9,5USD/m2
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics