Văn phòng cho thuê đường Hoàng Văn Thụ PN, Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Hòang Văn Thụ, quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40 - 60 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics