Văn phòng cho thuê đường Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 118m2-95m2-64m2
  • Giá thuê: 12.54USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
  • Diện tích: 45 - 150m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 50m2 -100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics