Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: từ 80m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 100 - 195m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 130 - 330m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 70m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics