Văn phòng cho thuê đường Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 150 - 300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 150m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: hiện đang full diện tích
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 120m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics