Văn phòng cho thuê đường Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 60 đến 700m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics