Văn phòng cho thuê đường Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

  • Vị trí: Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 30 - 50 - 100m2
  • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics