Văn phòng cho thuê đường Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

  • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
  • Diện tích: 50, 70, 120, 150m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
  • Diện tích: 50m2 - 70m2 - 120m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Q.1
  • Diện tích: 20m2 - 40m2 - 60m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics