Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Công Trứ, Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, P. NTB, Quận 1
 • Diện tích: 120m2 - 230m2 - 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Q.1
 • Diện tích: 80m2 - 108m2 - 116m2 - 224m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Q.1
 • Diện tích: 40m2 - 80m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2 - 140m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics