Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

  • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
  • Diện tích: 230m - 289m2
  • Giá thuê: 5USD/m/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
  • Diện tích: 70 - 200m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics