Văn phòng cho thuê đường Xa Lộ Hà Nội, Quận 2

  • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
  • Diện tích: 400 - 2000m2
  • Giá thuê: 5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
  • Diện tích: 80 - 500m2
  • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics