Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

  • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Quận 7
  • Diện tích: 100,200,300,400m2
  • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
  • Diện tích: 50m2, 70m2, 120m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
  • Diện tích: 73,114,270,435m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics