Văn phòng cho thuê đường Tân Trào, Quận 7

  • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
  • Diện tích: 100m2 đến 450m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
  • Vị trí: Tân Trào,Quận 7
  • Diện tích: 100,150,200,250,400,800m2
  • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
  • Vị trí: Trần Não, Quận 2
  • Diện tích: 20 - 30m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics