Văn phòng cho thuê đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Quận 7
  • Diện tích: 100m2, 200m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
  • Vị trí: Huỳnh Tấn Phát,Q.7
  • Diện tích: 94, 123, 141, 165m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Đường 81, Quận 7
  • Diện tích: 55, 67, 150m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics