Văn phòng cho thuê đường Trần Hưng Đạo, Quận 5

 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 140, 200, 300, 530m2
 • Giá thuê: 23USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 83m2
 • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích: 45m2, 60m2, 84m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics