Văn phòng cho thuê đường An Dương Vương, Quận 5

 • Vị trí: An Dương Vương, Quận 5
 • Diện tích: 40 - 110m2
 • Giá thuê: 7,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 -100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 80m2 -120m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Khắc Viện,Quận 7
 • Diện tích: 50, 100, 200, 300m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics