Văn phòng cho thuê đường Bùi Thị Xuân, Quận 1

  • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
  • Diện tích: 100, 230, 290, 520m2
  • Giá thuê: 13.4USD/m2/tháng
  • Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1
  • Diện tích: 60 - 80 - 100 - 200 - 392 - 800m2
  • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics