Văn phòng cho thuê đường Cống Quỳnh, Quận 1

 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 70, 150, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích: 45 m2, 71m2, 97m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 100, 230, 290, 520m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cống Quỳnh,Quận 1
 • Diện tích: 28, 43, 58, 100, 150, 225m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics