Văn phòng cho thuê đường Trần Hưng Đạo, Quận 1

  • Vị trí: Trần Hưng Đạo,Quận 1
  • Diện tích: 20m2, 30m2, 40m2
  • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
  • Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 5
  • Diện tích: 50 - 150m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics