Văn phòng cho thuê đường Phạm Ngũ lão, Quận 1

  • Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1
  • Diện tích: 50, 70, 160m2, 200m2
  • Giá thuê: 14.4USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phạm Ngũ lão,Quận 1
  • Diện tích: 104, 150, 210, 260, 440m2
  • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics