Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
  • Diện tích: 65m2, 95m2, 150m2
  • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
  • Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
  • Diện tích: 30, 50, 60, 100m2
  • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics