Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 15m2
 • Giá thuê: 720USD
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 700m2
 • Giá thuê: 27USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích: 30m2, 50m2, 100m2, 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Mai Khai,Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300, 400m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 1
 • Diện tích: 90, 152, 196, 243, 310m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 75m2, 150m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích: 40, 60, 73, 80, 100m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics