Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Huệ, Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 250m2 đến 2000m2
 • Giá thuê: 50USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 60-100-200m2-300m2
 • Giá thuê: 26USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 200m2, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 17.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 50, 120, 240, 357m2
 • Giá thuê: 25USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: từ 70m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 34USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 70m2, 71m2,135m2
 • Giá thuê: 18.6USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 đến 30m2
 • Giá thuê: 70USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 10m2 - 14m2 -18m2 - 22m2 - 30m2
 • Giá thuê: 80USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics