Văn phòng cho thuê đường Thái Văn Lung, Quận 1

  • Vị trí: Thái Văn lung, Quận 1
  • Diện tích: 20m2, 40m2, 45m2
  • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
  • Vị trí: Thái Văn Lung, Quận 1
  • Diện tích: 100m2, 150m2, 400m2
  • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics