Văn phòng cho thuê đường Mai Thị Lựu, Quận 1

  • Vị trí: Mai Thị lựu, Quận 1
  • Diện tích: 80,100, 160m2, 500m2
  • Giá thuê: 13.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics