Văn phòng cho thuê đường Hai Bà Trưng, Quận 1

 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 110m2, 200m2
 • Giá thuê: 23USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 100, 200, 300m2, 500m2
 • Giá thuê: 26USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà trưng, Quận 1
 • Diện tích: 40m2, 60m2, 100m2
 • Giá thuê: 16.9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 60m2, 70m2, 100m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích: 69, 100, 200, 400m2
 • Giá thuê: 21USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics