Văn phòng cho thuê đường Phùng Khắc Khoan, Quận 1

  • Vị trí: Phùng Khắc Khoan,Quận 1
  • Diện tích: 70m2, 160m2, 230m2
  • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
  • Vị trí: Phùng Khắc Khoan, Quận 1
  • Diện tích: 61, 69, 86, 100, 150, 216m2
  • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics