Văn phòng cho thuê đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 30m2, 60m2, 90m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích: 200, 250, 400, 475m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích: 20m2 - 35m2 - 40m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics