Văn phòng cho thuê đường Đồng Khởi, Quận 1

  • Vị trí: Đồng Khởi,Quận 1
  • Diện tích: 45m2, 53m2, 66m2
  • Giá thuê: 16.5USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics