Văn phòng cho thuê đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

 • Vị trí: Mạc ĐĨnh Chi, quận 1
 • Diện tích: 150m2, 200m2, 300m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi,Quận 1
 • Diện tích: 90m2, 100m2, 160m2
 • Giá thuê: 17USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc ĐỈnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 80m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 21.3USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 5m2 - 30m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
 • Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích: 50-150-223-340-421-520m2
 • Giá thuê: 40USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics