Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Du, Quận 1

 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 100-150-200-250-769m2
 • Giá thuê: 30USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 17m2, 205m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích: 50m2, 115m2, 200m2
 • Giá thuê: 19USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Du,Quận 1
 • Diện tích: 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 18USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics